Künye

 

Web Site İmtiyaz Sahibi  ve Genel Yayın Yönetmeni,Yazı İşleri , Bilgi Sistemi ve Raporlama :

Ertuğrul DEMİR

 

 

                                                     BASIN KANUNU

                                              Kanun Numarası : 5187

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir.

Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar.

Basın özgürlüğü

Madde 3- Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.

Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.

 

 

Kelkit Haber Portalı / KelkitHaber.Tv

Kelkit/ Gümüşhane

 

 

 

 

2016 Kelkit Haber,Kelkit Haber Portalı Kelkit Haber